Gorisen: Panic Mono de Massaki ni Shinu Type no Taiiku Kyoushi Chapter 75